انواع سیمنن و کاربرد آنها

انواع سیمنن و کاربرد آنها

1 - سیمان پرتلند نوع 1 ( سیمان پرتلند معمولى ) - ( P.C-type I )
در مواردى به کار مى رود که هیچ گونه خواص ویژه مانند سایر انواع سیمان مورد نظر نیست.

2 - سیمان پرتلند نوع 2 - ( P.C-type II )
براى استفاده عمومى و نیز استفاده ویژه در مواردى که گرماى هیدراتاسیون متوسط مورد نظر است.

3 - سیمان پرتلند نوع 3 - ( P.C-type III )
براى استفاده در مواقعى که مقاومت هاى بالا در کوتاه مدت مورد نظر است.

4 - سیمان پرتلند نوع 5 - (P.C-type V)
در مواقعى که مقاومت زیاد در مقابل سولفات ها مورد نظر باشد استفاده مى شود.

5 - سیمان سفید - ( White Cement )
براى استفاده در سطح ساختمان ها و مواقعى که استفاده از سیمان هاى بدون رنگ با مقاومت هاى بالا مورد نیاز باشد از این سیمان در تولید انوع سیمان هاى رنگى استفاده مى شود.

6 - سیمان سرباره اى ضد سولفات - ( SR.slag Cement )
در مواقعى که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و یا حرارت هیدراتاسیون متوسط مورد نظر است استفاده مى گردد.

7 - سیمان پرتلند - پوزولانى - ( P.P. Cement )در ساختمان هاى بتنى معمولى و بیشتر در مواردى که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و حرارت هیدراتاسیون متوسط مورد نظر باشد استفاده مى شود.

8 - سیمان پرتلند - آهکى - ( P.K.Z. Cement )
این نوع سیمان در تهیه ملات و بتن در کلیه مواردى که سیمان پرتلند نوع 1 بکار مى رود قابل استفاده است . دوام بتن را در برابر یخ زدن ، آب شدن و املاح یخ زا و عوامل شیمیایى بهبود مى دهد.

9 - سیمان بنائى - ( Masonry Cement )
براى استفاده در مواقعى که ملات بنائى با مقاومت هاى کمتر از سیمان پرتلند نوع 1 مورد نیاز است.

10 - سیمان نسوز 450 - ( Rf Cement 450 )
حاوى بیش از %40 Al2O3 با اتصال هیدروکسیلى و فازهاى کلسیم آلومینات ، براى مصرف به عنوان ماده نسوز در
صنایع حرارتى استفاده مى شود .

11 - سیمان نسوز 500 - ( Rf Cement 500 )
حاوى بیش از %70 Al2O3 با اتصال هیدروکسیلى و فازهاى CA2 ، CA براى مصرف به عنوان ماده نسوز با درصد خلوص بالا در صنایع حرارتى و اتمسفرهاى CO.H2 به کار مى رود .

12 - سیمان نسوز 550 - ( Rf Cement 550 )
حاوى بیش از %80 Al2O3 با اتصال هیدروکسیلى و آلومینات کلسیم به عنوان ترکیب اصلى، داراى نسوزندگى و خواص
ترمومکانیکى بالا و کاربردهاى ویژه نسوز مانند اتمسفرهاى احیاى هیدروژن .

13 - سیمان هاى چاه نفت
این سیمان ها براى درزگیرى چاه هاى نفت به کار مى روند . عمده این نوع سیمان ها دیرگیر بوده و در برابر دماها و فشارهاى بالا مقاوم مى باشند . این سیمان ممکن است در حفر چاه هاى آب و فاضلاب نیز به مصرف برسد .

14 - سیمان هاى پرتلند ضد آب
این سیمان به رنگ سفید ، خاکسترى تولید مى شود . این نوع سیمان ، انتقال مویینه آب را تحت فشار ناچیز یا بدون فشار ، کاهش مى دهد ولى جلوى انتقال بخار آب را نمى گیرد.

15 - سیمان هاى با گیرش تنظیم شده
سیمان با گیرش تنظیم شده به گونه اى کنترل و ساخته مى شود که مى تواند بتنى با زمان هاى گیرش از چند دقیقه تا یک ساعت تولید کند.

16 - سیمان هاى رنگى
این سیمان ها بیشتر جنبه تزئینى و آرایشى دارند و در نماسازى سیمانى و تولید بتن نمادار به مصرف مى رسند.
/ 2 نظر / 18 بازدید
neda

slm tashakoa aly bood

neda

veblag aly darin maghsi