صدها ضرب المثل فارسی ایران 3

صدها ضرب المثل فارسی ایران 3

مجموعه ایی از صدها ضرب المثل فارسی ایران که در اینجا برای استفاده علاقمندان گردآوری شده است:

آب از دستش نمیچکه
آب از سر چشمه گله
آب از آب تکان نمیخوره
آب از سرش گذشته
آب پاکی روی دستش ریخت
آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره
آب زیر پوستش افتاده
آب که یه جا بمونه، میگنده .
آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری
آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه صد نی
آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه
آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه
آبی از او گرم نمیشه
آتش که گرفت، خشک و تر میسوزد
آخر شاه منشی، کاه کشی است
آدم با کسی که علی گفت، عمر نمیگه
آدم بد حساب، دوبار میده
آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره
آدم خوش معامله، شریک مال مردمه
آدم دست پاچه، کار را دوبار میکنه
آدم زنده، زندگی میخواد
آدم گدا، اینهمه ادا ؟
آدم گرسنه، خواب نان سنگک می بینه
آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه
آرد خودمونو بیختیم، الک مونو آویختیم
آرزو بر جوانان عیب نیست
آستین نو پلو بخور
آسوده کسی که خر نداره --- از کاه و جوش خبر نداره
آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه
آشپز که دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمک
آش نخورده و دهن سوخته
آفتابه خرج لحیمه
آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی
آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار میکنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه
آمدم ثواب کنم، کباب شدم
آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را کور کرد
آنانکه غنی ترند، محتاج ترند
آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .
آنرا که حساب پاکه، از محاسبه چه باکه ؟
آنقدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه
آنقدر سمن هست، که یاسمن توش گمه
آنقدر مار خورده تا افعی شده
آن ممه را لولو برد
آنوقت که جیک جیک مستانت بود، یاد زمستانت نبود ؟
آواز دهل شنیده از دور خوشه
اجاره نشین خوش نشینه !
ارزان خری، انبان خری
از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم
از اونجا مونده، از اینجا رونده
از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره
از این امامزاده کسی معجز نمی بینه
از این دم بریده هر چی بگی بر میاد
از این ستون بآن ستون فرجه
از بی کفنی زنده ایم
از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه
از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند
از تو حرکت، از خدا برکت .
از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است
از خر افتاده، خرما پیدا کرده
از خرس موئی، غنیمته
از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟
از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده
از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی
از دور دل و میبره، از جلو زهره رو
از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه
از شما عباسی، از ما رقاصی
از کوزه همان برون تراود که در اوست ! " گر دایره کوزه ز گوهر سازند "
از کیسه خلیفه می بخشه
از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند
از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد
از ماست که بر ماست
از مال پس است و از جان عاصی
از مردی تا نامردی یک قدم است
از من بدر، به جوال کاه
از نخورده بگیر، بده به خورده
از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن
از هر چه بدم اومد، سرم اومد
از هول هلیم افتاد توی دیگ
از یک گل بهار نمیشه
از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه
اسباب خونه به صاحبخونه میره
اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند
اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور
اسب دونده جو خود را زیاد میکنه
اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده
اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند
استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟
اصل کار برو روست، کچلی زیر موست
اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد
اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن
اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره
اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی
اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد
اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید
اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم
اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز
اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد
اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود
اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله
اگر دانی که نان دادن ثواب است --- تو خود میخور که بغدادت خرابست
اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند
اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت
اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی
اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه
اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد .
اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره
اگه لر ببازار نره بازار میگنده
اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن
اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه
اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه
اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم
اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد
اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده
اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر
امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری
امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی
انگور خوب، نصیب شغال میشه
اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم
اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام
اول بچش، بعد بگو بی نمکه
اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن
اول بقالی و ماست ترش فروشی
اول پیاله و بد مستی
اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد
ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک
این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست
اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه
این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه
این قافله تا به حشر لنگه
اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات
اینو که زائیدی بزرگ کن
این هفت صنار غیر از اون چارده شی است
اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟
اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !


با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد .
با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت
با این ریش میخواهی بری تجریش ؟
با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه
با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی
باد آورده را باد میبرد
با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه
بادنجان بم آفت ندارد
بارون آمد، ترکها بهم رفت
بار کج به منزل نمیرسد
با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو !
بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره
بازی بازی، با ریش بابا هم بازی
با سیلی صورت خودشو سرخ نگهمیداره
با کدخدا بساز، ده را بچاپ
با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میکنه
بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست
بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم
با مردم زمانه سلامی و والسلام .
تا گفته ای غلام توام، میفروشنت
با نردبان به آسمون نمیشه رفت
با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین ؟
باید گذاشت در کوزه آبش را خورد
با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت
با یک گل بهار نمیشه
با یک گل بهار نمیشه
با یک گل بهار نمیشه
به اشتهای مردم نمیشود نان خورد
به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رریش من و گرنه دم سگ
بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد
بچه سر پیری زنگوله پای تابوته
بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد
بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه
بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد --- یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید
به درویشه گفتند بساطتو جمع کن ، دستشو گذاشت در دهنش
بدعای گربه کوره بارون نمیاد
بدهکار رو که رو بدی طلبکار میشه
برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند
برادر پشت ، برادر زاده هم پشت
خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش
برادری بجا، بزغاله یکی هفت صنار
برای کسی بمیر که برات تب کنه
برای همه مادره، برای ما زن بابا
برای یک بی نماز، در مسجد و نمی بندند
برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه
بر عکس نهند نام زنگی کافور
به روباهه گفتند شاهدت کیه ؟ گفت: دمبم
بزبون خوش مار از سوراخ در میاد
بزک نمیر بهار میاد --- کنبزه با خیار میاد
بز گر از سر چشمه آب میخوره
به شتره گفتند شاشت از پسه ، گفت : چه چیزم مثل همه کسه ؟
به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم
بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده
بعد از هفت کره، ادعای بکارت
بقاطر گفتند بابات کیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه
به کیشی آمدند به فیشی رفتند
به گربه گفتند گهت درمونه، خاک پاشید روش
به کچله گفتند : چرا زلف نمیزاری ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد
به کک بنده که رقاص خداست
بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم
بگیر و ببند بده دست پهلوون
بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سسکه، یکیش بلبل
بمالت نناز که بیک شب بنده، به حسنت نناز که بیک تب بنده
بماه میگه تو در نیا من در میام
بمرغشان کیش نمیشه گفت
بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه
بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده
بهر کجا که روی آسمان همین رنگه
به یکی گفتند : سرکه هفت ساله داری ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد
به یکی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟
بمیر و بدم
به گاو و گوسفند کسی کاری نداره
بیله دیگ، بیله چغندر !


پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد
پای خروستو ببند، بمرغ همسایه هیز نگو
پایین پایین ها جاش نیست، بالا بالا ها راش نیست
پز عالی، جیب خالی
پس از چهل سال چارواداری، الاغ خودشو نمیشناسه
پس از قرنی شنبه به نوروز میافته
پستان مادرش را گاز گرفته
پسر خاله دسته دیزی
پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان !
پدر کو ندارد نشان از پدر --- تو بیگانه خوانش نخوانش پسر
پشت تاپو بزرگ شده
پنج انگشت برادرند، برابر نیستند
پوست خرس نزده میفروشه
پول است نه جان است که آسان بتوان داد
پول پیدا کردن آسونه، اما نگهداریش مشکله
پول حرام، یا خرج شراب شور میشه یا شاهد کور
پولدارها به کباب، بی پولها به بوی کباب ،
پول ما سکه عُمَر داره
پیاده شو با هم راه بریم
پیاز هم خودشو داخل میوه ها کرده
پی خر مرده میگرده که نعلش را بکنه
پیراهن بعد از عروسی برای گل منار خوبه
پیرزنه دستش به درخت گوجه نمیرسید، می گفت : ترشی بمن نمیسازه
پیش از آخوند منبر نرو
پیش رو خاله، پشت سر چاله
پیش قاضی و معلق بازی !


تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه
تابستون پدر یتیمونه
تا پریشان نشود کار بسامان نرسد
تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد
تا تنور گرمه نون و بچسبون
تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون
تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود
تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد
تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه
تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره
تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
تا هستم بریش تو بستم ! تب تند عرقش زود در میاد
تخم دزد، شتر دزد میشه
تخم نکرد نکرد وقتی هم کرد توی کاهدون کرد
تا تو فکر خر بکنی ننه، منو در بدر میکنی ننه
ترب هم جزء مرکبات شده
ترتیزک خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد
تره به تخمش میره، حسنی به باباش
تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
تغاری بشکنه ماستی بریزد --- جهان گردد به کام کاسه لیسان
تف سر بالا، بر میگرده بریش صاحبش
تلافی غوره رو سر کوره در میاره
تنبان مرد که دو تا شد بفکر زن دوم میافته
تنبل مرو به سایه، سایه خودش میآیه
تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده
تو از تو، من ازبیرون
تو بگو " ف " من میگم فرحزاد
توبه گرگ مرگه
تو که نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد
تومون خودمونو میکشه، بیرونمون مردم را
توی دعوا نون و حلوا خیر نمیکنند !


جا تره و بچه نیست
جاده دزد زده تا چهل روز امنه
جایی نمیخوابه که آب زیرش بره
جایی که میوه نیست چغندر ، سلطان مرکباته
جواب ابلهان خاموشیست
جواب های، هویه
جوانی کجائی که یادت بخیر
جوجه را آخر پائیز میشمرند
جوجه همیشه زیر سبد نمیمونه
جون بعزرائیل نمیده
جهود، خون دیده
جهود، دعاش را آورده
جیبش تار عنکبوت بسته
جیگر جیگره ، دیگر دیگره !


چار دیواری اختیاری
چاقو دسته خودشو نمیبره
چاه کن همیشه ته چاهه
چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی
چاه نکنده منار دزدیده
چرا توپچی نشدی
چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام است
چشته خور بدتر از میراث خوره
چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی
چشمش آلبالو گیلاس می چینه
چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه
چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه
چنار در خونه شونو نمی بینه
چوب خدا صدا نداره ، هر کی بخوره دوا نداره
چوب دو سر طلا ست
چوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنه
چوب معلم گله، هر کی نخوره خله
چو به گشتی، طبیب از خود میازار --- چراغ از بهر تاریکی نگه دار
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن --- که گوهر فرو شست یا پیله ور
چه خوشست میوه فروشی --- گر کس نخرد خودت بنوشی
چه عزائیست که مرده شور هم گریه میکنه
چه علی خواجه، چه خواجه علی
چه مردی بود کز زنی کم بود
چیزی که شده پاره، وصله ور نمی داره
چیزی که عوض داره گله نداره !

/ 0 نظر / 11 بازدید