تصویری استثنائی از تولد هزاران ستاره

تصویری استثنائی از تولد هزاران ستاره


 

ستاره‌ها در ابر بزرگی از غبار و گاز که سحابی نامیده می‌شود، به دنیا می‌آیند.
اخیرا ستاره‌هایی که پیش از این دیده نشده بودند در فاصله‌ی ۱۸۰۰ سال نوری از زمین در منطقه‌ایی به نام «سحابی آمریکای شمالی» به دنیا آمدند؛ این سحابی از آنجا «آمریکای شمالی» خوانده می‌شود که به آمریکای شمالی زمینی‌ها شباهت دارد.
تنها ۲۰۰ ستاره پیش از این شناخته شده بودند و بیش از ۲ هزار شی جدید که می‌تواند ستاره باشند در تصویر دیده می‌شود. این تصویر بسیار زیبا توسط «تلسکوپ فضایی اسپیتزر» گرفته شده است. اسپیتزر، به طول موج فروسرخ که می‌تواند گرما را حس کند حساس است از این رو این تلسکوپ می‌تواند درخشش غبار را ببیند.

/ 0 نظر / 15 بازدید