# فرهنگ_و_آیین

موسیقی لرستان از تنوع و پیشینه‌ای کهن برخوردار است:

موسیقی لرستان از تنوع و پیشینه‌ای کهن برخوردار است:   موسیقی‌های آوازی (کلامی) موسیقی‌های سازی   موسیقی‌های آوازی (کلامی): ۱- آواهای کار:برزگری،خرمنکوبی (گاهوله)،شیردوشی (گا دوشی)،مشک زنی،برنج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید