طراحی فیگوراتیوطراحی فیگوراتیو، به آن دسته از طراحی ها گفته می شود که بر اساس حالتها و وضعیتهای مختلف اندام انسانی ترسیم شده و در طی آن، مطالعه و بررسی مورد نظر طراح نیز صورت می گیرد. این گونه طراحی ها شامل اسکیس، طراحی های دقیق، طراحی از فرم دست و پا و ... می شود.


تناسبات موجود در اندام انسانتوجه به تناسبات موجود در اندام انسانی و تسلط بر چگونگی این تناسبات، طراحی از فیگور انسانی را بسیار آسان می سازد. آناتومی انسان، در هر دوره از زندگی (نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری) دارای ویژگیهای خاصی است. اغلب طراحان، به هنگام طراحی فیگوراتیو، ابتدا، نمایی ساده از فرم بیضی سر را می کشند و سپس به ترسیم خطوط راهنما برای گردن، شانه، ستون فقرات، لگن خاصره، دست و پا می پردازند. این شیوه بسیار ساده و اصولی است، لیکن این سؤال پیش می آید که طول و عرض این خطوط راهنما بر چه اساسی ترسیم می شود؟ پاسخ این است: اساس و پایه تناسبات، همان فرم بیضی اولیه ای است که در ابتدای کار ترسیم می شود. ترسیم فرم اولیه بیضی به عنوان سر، حدود و اندازه طرح شما را مشخص می سازد. با تکرار بیضی ها به تعداد 7 الی 8 برابر، طول قد یک فرد با اندازه متوسط و عادی مشخص می شود. پس می توان گفت: ارتفاع قد متوسط هر شخص، 7 تا 8 برابر طول سر خودش است.

ـــ نصف اندازه سر، برای طول گردن کافی است.

ـــ نیمه دیگر بیضی، به اضافه یک بیضی دیگر ، حدود گودی کمر را مشخص می کند.

ـــ با ترسیم بیضی بعدی، از کمر تا لگن خاصره مشخص می شود.

ـــ با افزودن بیضی پنجم و ششم، حدود زانوها را مشخص کرده اید.

ـــ دو تا بیضی دیگر حدود زانو تا کف پا را تشکیل می دهد.تقسیم بندی حرکتی، بر اساس احجام اصلیدر این شیوه، شما ضمن مشاهده حالت سوژه، هر قسمت عمده را به صورت حجم ساده ای دیده و ترسیم می کنید. قسمتهای عمده عبارتند از سر، تنه (از شانه تا گودی کمر)، کمر تا مفصل پا، ران (از لگن خاصره تا زانو)، ساق پا (از زانو تا مچ)، بازوها و ساعد. کف دستها و پاها نیز به صورت احجام ساده ای دیده می شوند.

نکته: در نظر داشته باشید که فاصله شما از سوژه حداقل 5/2 الی 3 برابر طول سوژه باشد. اگر قصد طراحی از تمام قد مدل را دارید، فاصله ذکر شده را حفظ کنید و چنانچه می خواهید از سر تا بازو و آرنج مدل را ترسیم نمایید، فاصله شما 5/2 تا3 برابر طول سر تا آرنج مدل باشد.بررسی تناسبات و حرکت، با استفاده از خطوط محوریدر این شیوه، علاوه بر سر، سه موضع حرکتی عمده وجود دارد، ستون فقرات، شانه ها و لگن خاصره، که به صورت خط مشخص می شوند. توجه عمده طراح بر ستون فقرات و حالتی است که این قسمت در حرکات مختلف به خود می گیرد. جهت شانه ها از نظر مسیر حرکت، با جهت لگن خاصره در ارتباط کامل هستند و این مسأله به خاطر حفظ تعادل بدن است. اکثر طراحان برای طراحی فرمهای ذهنی از این شیوه به عنوان ساختار اولیه استفاده می کنند و پس از اینکه از صحت حالت اصلی مطمئن شدند، به آن حجم می دهند آنچه در اینجا به آنان کمک می کند، تسلط بر همان تناسب اولیه (7 الی 8 برابر طول سر) است.توجه به وضعیت اسکلتها و ماهیچه ها (شفاف بینی)وقتی به عنوان طراح از فیگورهای عادی اطراف خود طراحی می کنید، باید قادر باشید وضعیت ماهیچه ها و استخوانهای داخلی بدن را به طور ذهنی بررسی نمایید. این امر تنها با مشاهده و تمرین مداوم صورت می گیرد. به عنوان قدم نخست، همیشه سعی کنید ستون فقرات اشخاص را مثل رشته زنجیری که بر پیراهن دوخته شده و قابل مشاهده است، در نظر بگیرید. در این حالت، علاوه بر ترسیم صحیح فرمها، به حالت شانه و لگن خاصره که اهمیت فراوانی دارد توجه کرده اید و طرح شما استحکام و استواری مورد نیاز را دارد. مورد دیگر آنکه وضعیت دنده ها را در حالت خم شدن به جلو یا پهلو در نظر خود مجسم کنید. شرط موفقیت در چنین مرحله ای، آشنا شدن کامل شما با وضعیت استخوان بندیهاست.

به این نکات توجه کنید:

ـــ ابتدا طرحی بسیار کم رنگ و ساده از فرم کلی سوژه ترسیم نمایید. این امر به شما کمک می کند تا در جایگزینی سوژه در کادر مشکلی به وجود نیاید. چنانچه نیمی از تنه یا پاها از کادر کاغذ بیرون بزند، نقصی برای کار به شمار می آید.

ـــ در مراحل اولیه طراحی، یعنی پس از ترسیم تناسبات، قدری از کار خود فاصله گرفته و آن را بررسی کنید و به رفع نواقص احتمالی بپردازید.

ـــ به تناسبات موجود در فضای منفی توجه کنید.

ـــ با استفاده از پهنای مداد یا گرافیت، تیرگیهای موجود در سوژه را به صورتی آزاد و پر جرأت ترسیم نمایید. پس از پایان کار ارزش خطی مناسبی در طرح به وجود آورید.

ـــ در طراحی فیگوراتیو، احتیاجی به ترسیم اعضای دقیق چهره مثل چشم و ابرو نیست. فرم انگشتان و کف دستها و پاها را هم به صورت کلی مشاهده کرده و حجمی بسیار ساده از آنها ترسیم کنید که فقط تأکیدی بر تناسبات صحیح باشد. به خاطر داشته باشید که حجم و فرم دستها قدری از حجم سر کوچکتر است و طول کف پا تقریباً هم اندازه با سر و بزرگتر از حجم دستها می باشد. هنگامی که قصد طراحی از تعدادی فیگور در کنار هم را دارید، علاوه بر تناسبات هر فیگور، به هماهنگی حاکم بر همه آنها نیز توجه داشته باشید. وضعیت قرار گرفتن آنها در کنار هم، در نظر گرفتن سطح زمین، وضعیت و نسبت فضای منفی میان افراد و نهایتاً نور و سایه حکم بر فضا از نکاتی است که باید به آنها توجه نمود. اشخاصی که در عقب واقع شده اند باید کم رنگ و یا کوچک ترسیم شده و اشخاصی که جلوتر هستند با وضوح بیشتر و در اندازه ای بزرگتر کشیده شوند. اسکیسهای جمعی تأثیر فراوانی بر طراحی شما می گذارند

/ 0 نظر / 11 بازدید